CENA OD 9.72€ s DPH
pri hrúbke poteru 4cm
REALIZOVANÉ PROJEKTY
fotogaléria našich referencií
KONTAKTUJTE NÁS
kontaktné informácie
pumpa pdfCENNÍK ČERPANIA
BETÓNOVÝCH A ANHYDRITOVÝCH ZMESÍ
PARAMETRE STROJA CENY
Stacionárne čerpadlo betónu Max.výkon (m3/h) Dopravná dĺžka (m) Dopravná výška (m) (EUR/km) (EUR/h) rozbehová chémia čerpanie drátkobetónu +(EUR/m3) nemožnosť umytia na stavbe
PUTZMEISTER
P718TD
FRAKCIA
8-16(22)mm
17,4 200 100 0,90 52,- 15,- 5,- 30,-

POSLEDNÉ REALIZÁCIEPorovnanie cien Anhydritového poteru – betónového poteru

Cementová podlaha hrubá 6cm Anhydritová podlaha hrubá 3,5cm
Separačná fólia 0,50€ 0,50€
Výstuž 1m2 2,50€ -
Podlaha 1m2 4,00€ 4,62€
Rýchlosť pokládky 7 m3/deň 7 m3/hod
Práca 3,50€ 3,50€
Čerpadlo - 2,00€ / m2
Celkom 10,50€ 10,62€

Bezplatná cenová ponuka


Výhody anhydritového poteru

▪ zrýchlenie výstavby – výkon položenia až 1300m2/ deň
▪ vysoká rovinosť poteru bez nutnosti vyrovnávacích stierok
▪ nie sú potrebné dodatočné plastifikačné prísady
▪ pochôdznosť po cca 24 hod
▪ zaťaženie po 5 až 7 dňoch v závislosti na teplote a vlhkosti prostredia
▪ menšia hrúbka poteru od 3,5 mm – menšie zaťaženie konštrukcie
▪ nutnosť dilatačných špár od 300m2
▪ rýchly a rovnomerný prenos tepla
▪ nízka rozťažnosť ( bez použitia výstuhy)
▪ pevnosť poteru 20-30MPa
▪ možnosť spustenia vykurovania už po 7 – 10 dni

bs

Typy konštrukcií podláh

Poter pre nevykurovanú podlahu

bs okrajový dilatačný pás
anhydritový poter hr. min 35mm
separačná fólia
Poter pre elektrické vykurovanie s tepelnou izoláciou

bs okrajový dilatačný pás
anhydritový poter hr. min 35mm
separačná fólia
EPS min 100
separačná fólia


Poter pre teplovodné vykurovanie s tepelnou izoláciou

bs okrajový dilatačný pás
anhydritový poter hr.min 35mm nad trubkou podlahového kúrenia
EPS min 100 a separačná vrstva je súčasťou systémových dosiek
separačná fólia

bs